banner icon

קבר רבי מימון אבי הרמב"ם

Line
banner icon

"…לא יעקור אותנו מן השורש, ולא יוציא אותנו מתחת ידו, ויקבל את תשובתנו, וישוב אלינו כבראשונה וישמח את ליבותינו, ויתן לנו כוח לעמוד בניסיון כל ימי הגלות, ויהדוף מעלינו את רעת האומות… (רבי מיימון בן יוסף, אגרת הנחמה)

חכם בתקופת הראשונים בספרד. דיין בבית דינו של ר' יוסף מיגאש, ואביו של הנשר הגדול – הרמב"ם.

 

הדיין רבי מימון בן יוסף חי בעיר קורדובה שבספרד למשפחה מיוחסת של רבנים ודיינים. למד תורה מרבו הר"י מיגאש, שקיבל מעמוד הפסיקה וההוראה רבי יצחק אלפאסי – הרי"ף. בפרוע פרעות ביהודי ספרד נדד רבי מיימון בחזרה לצידו השני של הים התיכון – לעיר פאס שבמרוקו.

רבי מיימון חיבר פירושים לתורה ולמשנה אך אלה לא שרדו בכתב. הקשיים עמם התמודדו יהודי מרוקו בלחץ השלטון המוסלמי הביאו אותו לחבר עבורם "אגרות נחמה", ואלו נמצאות בידינו ונדפסו בשלמותם. בנו הרמב"ם – אשר נודע לימים כגדול הפוסקים והפילוסופים – קנה אצל אביו את יסודות התורה בצעירותו, והוא אף מצטט מפירושיו בכמה מקומות. בזכות מעמדו של הרמב"ם בעולמה של היהדות זכה גם אביו להתגדל בפי כל, ושמו הפך כינוי להולכים בדרך החכמה של הרמב"ם. 

  • תיאור המקום

    כבנו הרמב"ם, הגיע רבי מיימון בנדודיו לארץ ישראל, ובה נפטר לבית עולמו. קברו נמצא בעיר טבריה. לימים כאשר נפטר הרמב"ם במצרים העלו את עצמותיו לארץ ישראל וטמנום בסמוך לציון אביו. 

כתובת והוראות הגעה

טבריה
דילוג לתוכן