01 03

הוסף שם לתפילה

הוסף שם לברכה באתר קדוש לבחירתך

רשימת שמות לתפילה

ברכת רפואה שלימה
תרצה דבורה
ברכת רפואה שלימה בת רחל לאה
קבר רשב"י- רבי שמעון בר יוחאי
ברכת רפואה שלימה
יוחאי בן סנדרה ויורם
ברכת רפואה שלימה בן סנדרה
קבר רשב"י- רבי שמעון בר יוחאי
ברכת זיווג הגון
תאיר
ברכת זיווג הגון בת מרים
קבר רשב"י- רבי שמעון בר יוחאי
ברכת רפואה שלימה
סיגל דהן
ברכת רפואה שלימה בת קלודין
קבר הרמב"ם
chain_left

שרשרת הדורות של ישראל

chain_right
תקופת הגאונים
רב יצחק - גאון אחרון בסורא
המשך קריאה
1050 timeline anchor
רב עזריה הכהן בן ישראל בן שמואל
המשך קריאה
1045 timeline anchor
רב ישראל הכהן
רב ישראל הכהן בן שמואל בן חפני - 1018-1033
המשך קריאה
1033 timeline anchor
רב דוסא גאון
רב דוסא גאון 1012-1018, בנו של רב סעדיה גאון
המשך קריאה
1018 timeline anchor
רב שמואל הכהן
רב שמואל הכהן בן חפני 998 בקירוב-1012, היה חותנו של רב האי גאון וחיבר ספרים רבים.
המשך קריאה
1012 timeline anchor
רב צמח צדק
רב צמח צדק - בן יצחק בן פלטוי - 990 בקירוב-998 בקירוב[7]
המשך קריאה
990 timeline anchor
רב יוסף בן יעקב בר סטיא
רב יוסף בן יעקב בר סטיא 930 בקירוב
המשך קריאה
930 timeline anchor
רב סעדיה גאון בר רב יוסף אלפיומי
רב סעדיה גאון בר רב יוסף אלפיומי, היה במחלוקת עם ראש הגולה דוד בן זכאי 928-942
המשך קריאה
928 timeline anchor
רב יום טוב כהנא בן יעקב
המשך קריאה
926 timeline anchor
רב יעקב בן נטרונאי
רב יעקב בן נטרונאי - 924-911
המשך קריאה
924 timeline anchor
רב שלום בן מישאל
המשך קריאה
905 timeline anchor
רב הילאי בן נטרונאי בן הילאי
רב הילאי בן נטרונאי בן הילאי - 904-896
המשך קריאה
904 timeline anchor
רב האי בן נחשון בן צדוק
רב האי בן נחשון בן צדוק - 896-886
המשך קריאה
896 timeline anchor
רב מלכא
רב מלכא - ב-886
המשך קריאה
886 timeline anchor
רב צמח בן חיים
רב צמח בן חיים - אחיו של רב נחשון מאמו, 886-879
המשך קריאה
886 timeline anchor
רב נחשון בן צדוק
רב נחשון בן צדוק - 879-872
המשך קריאה
879 timeline anchor
רב עמרם גאון בן ששנא
רב עמרם גאון בן ששנא - 872-861, כתב את סידור התפילה הראשון
המשך קריאה
872 timeline anchor
רב נטרונאי גאון בן הילאי
המשך קריאה
861 timeline anchor
רב שר שלום בן בועז
המשך קריאה
853 timeline anchor
רב כהן צדק בן איבומאי
המשך קריאה
843 timeline anchor
רב משה (משרשיא) גאון בר רב יעקב
המשך קריאה
820 timeline anchor
רב קימוי בן אשי
המשך קריאה
816 timeline anchor
רב הילאי בן חנניה
המשך קריאה
812 timeline anchor
רב צדוק בן אשי (יצחק בן ישי)
המשך קריאה
810 timeline anchor
רב איבומאי אחיו של רב מרדכי
המשך קריאה
800 timeline anchor
רב יעקב הכהן בן מרדכי
המשך קריאה
798 timeline anchor
רב הילאי בן מרי
המשך קריאה
798 timeline anchor
רב ביבוי הלוי בר רבא מנהר פקוד
המשך קריאה
789 timeline anchor
רב מרי הלוי בן משרשיא
המשך קריאה
774 timeline anchor
רב חנינאי כהנא בן הונא
המשך קריאה
772 timeline anchor
רב אחונאי (אהונאי) כהנא בן פפא 
המשך קריאה
769 timeline anchor
רב יהודאי בן נחמן 
המשך קריאה
761 timeline anchor
רב מרי הכהן מנהר פקוד 
המשך קריאה
756 timeline anchor
 רב שמואל גאון מפומבדיתא
רב שמואל גאון מפומבדיתא, נכדו של רב רבה
המשך קריאה
748 timeline anchor
רב יעקב הכהן מנהר פקוד 
המשך קריאה
730 timeline anchor
רב נהילאי (הילאי) הלוי מנרש 
המשך קריאה
712 timeline anchor
רב חנניה הכהן מנהר פקוד (חיננאי)
המשך קריאה
694 timeline anchor
רב ששנא
(משרשיא בר תחליפא)
המשך קריאה
670 timeline anchor
רב הונאי (הונא)
המשך קריאה
650 timeline anchor
רב חנניה (חיננאי)
המשך קריאה
610 timeline anchor
מר בר רב הונא 
המשך קריאה
591 timeline anchor
תקופת הסבוראים
רב רבאי דמן רוב
המשך קריאה
580 timeline anchor
רב אחדבוי בר בטינא
המשך קריאה
570 timeline anchor
רבינא בר אמוציא
המשך קריאה
560 timeline anchor
רבנא סמא בר רבנא יהודה
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב אחא בר נהלאי
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב עינא
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב סימונא
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב שמואל בריה דרב אבהו
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב רחומי
המשך קריאה
560 timeline anchor
רב אחאי מבי חתים
המשך קריאה
560 timeline anchor
רבה יוסי
המשך קריאה
560 timeline anchor
אמוראי בבל דור שביעי ושמיני
רבינא השני
רבינא השני - ראש ישיבת סורא ואחרון האמוראים.
המשך קריאה
560 timeline anchor
רבה תוספאה
המשך קריאה
550 timeline anchor
מר בר רב אשי
המשך קריאה
500 timeline anchor
אמוראי בבל דור השישי
מר זוטרא
המשך קריאה
470 timeline anchor
אמימר
אמימר - ראש ישיבת נהרדעא.
המשך קריאה
460 timeline anchor
רבינא הראשון
רבינא הראשון - בצעירותו היה תלמיד רבא, ובזקנתו היה כתלמיד-חבר לרב אשי, ויחדיו הם חתמו את התלמוד כמעט סופית.
המשך קריאה
450 timeline anchor
רב אשי
רב אשי - חידש את ישיבת סורא במתא מחסיא, פרבר העיר סורא.
המשך קריאה
430 timeline anchor
אמוראי בבל דור החמישי
רב כהנא מפום נהרא
המשך קריאה
380 timeline anchor
רב זביד
המשך קריאה
380 timeline anchor
רב פפא
המשך קריאה
380 timeline anchor
רב נחמן בר יצחק
רב נחמן בר יצחק - ראש ישיבת פומבדיתא.
המשך קריאה
380 timeline anchor
אמוראי בבל דור רביעי
רמי בר חמא
המשך קריאה
370 timeline anchor
רבא - ראש ישיבת מחוזא
המשך קריאה
350 timeline anchor
אביי - ראש ישיבת פומבדיתא
המשך קריאה
340 timeline anchor
אמוראי בבל דור שלישי
רבי זירא
המשך קריאה
315 timeline anchor
רב זביד הראשון
המשך קריאה
315 timeline anchor
רב יוסף בר חייא
המשך קריאה
315 timeline anchor
רבה
המשך קריאה
315 timeline anchor
רב ששת
המשך קריאה
315 timeline anchor
רבה בר רב הונא
רבה בר רב הונא - ראש ישיבת סורא
המשך קריאה
312 timeline anchor
רב חסדא - ראש ישיבת סורא
המשך קריאה
310 timeline anchor
אמוראי בבל דור שני
רב נחמן
המשך קריאה
300 timeline anchor
רב יהודה בר יחזקאל בפומבדיתא
המשך קריאה
280 timeline anchor
רב הונא - ראש ישיבת סורא
המשך קריאה
280 timeline anchor
אמוראי בבל דור ראשון
רב אסי
רב אסי, תלמיד-חבר של רב
המשך קריאה
250 timeline anchor
רב כהנא (הראשון)
המשך קריאה
250 timeline anchor
רב שילא
המשך קריאה
250 timeline anchor
שמואל
שמואל - ראש ישיבת נהרדעא והבר פלוגתא העיקרי של רב בדיוני התלמוד
המשך קריאה
250 timeline anchor
רב
רב - מתלמידיו של רבי יהודה הנשיא חותם המשנה, בעל סמכות לחלוק על תנאים ("רב תנא ופליג")
המשך קריאה
250 timeline anchor
אמוראים – ארץ ישראל – הדור החמישי
רבי יוסי ברבי בון
אחרון חותמי התלמוד הירושלמי.
המשך קריאה
380 timeline anchor
רבי מנא בנו של רבי יונה
המשך קריאה
380 timeline anchor
רבי ברכיה
המשך קריאה
380 timeline anchor
רבי תנחומא
המשך קריאה
380 timeline anchor
אמוראים - ארץ ישראל - הדור הרביעי
רבי יהושע דסכנין
המשך קריאה
340 timeline anchor
רבי יונה
המשך קריאה
340 timeline anchor
רבי אחא בר חנינא
המשך קריאה
340 timeline anchor
רבי ירמיה
המשך קריאה
340 timeline anchor
אמוראים - ארץ ישראל - הדור השלישי
רבי אבדימי דמן חיפה
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבי יצחק עטושיא
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבי זירא
המשך קריאה
310 timeline anchor
עולא
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבה בר בר חנא
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבי אבהו
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבי אסי
המשך קריאה
310 timeline anchor
רבי אמי
רבי אמי, ראש ישיבת טבריה
המשך קריאה
310 timeline anchor
אמוראים - ארץ ישראל - הדור השני
רבי אלעזר בן פדת
המשך קריאה
280 timeline anchor
ריש לקיש
(ר' שמעון בן לקיש)
המשך קריאה
280 timeline anchor
רבי יוחנן בר נפחא
רבי יוחנן בר נפחא, ראש ישיבת טבריה
המשך קריאה
280 timeline anchor
אמוראים - ארץ ישראל - הדור הראשון
רבי חנניה (לפעמים חנינא)
המשך קריאה
250 timeline anchor
רבי יהושע בן לוי
רבי יהושע בן לוי (ריב"ל) בלוד
המשך קריאה
250 timeline anchor
רבי אפס בדרום
המשך קריאה
250 timeline anchor
רבי אושעיא
(רבי הושעיה רבה) בציפורי וקיסריה
המשך קריאה
250 timeline anchor
רבי ינאי בעכברא
המשך קריאה
250 timeline anchor
רבי יהודה נשיאה
המשך קריאה
250 timeline anchor
תנאים
רבי יהודה הנשיא
רבי יהודה הנשיא (מכונה "רבי"), חותם המשנה.
המשך קריאה
219 timeline anchor
רבן שמעון בן גמליאל השני
רבן שמעון בן גמליאל השני, בנו של ר"ג דיבנה.
המשך קריאה
200 timeline anchor
רבי אלעזר בן עזריה
כיהן כנשיא תקופה קצרה כשהשהו את רבן גמליאל
המשך קריאה
200 timeline anchor
רבן גמליאל דיבנה, בנו של רשב"ג הראשון
המשך קריאה
117 timeline anchor
רבן יוחנן בן זכאי, מצעירי תלמידיו של הלל
המשך קריאה
100 timeline anchor
בנו, רבן שמעון בן גמליאל הזקן, מכונה רשב"ג (הראשון)
המשך קריאה
70 timeline anchor
בנו, רבן גמליאל הזקן
המשך קריאה
50 timeline anchor
בנו, רבן שמעון
המשך קריאה
8 timeline anchor
הלל הזקן
המשך קריאה
-113 timeline anchor
זוגות
שמעיה ואבטליון
המשך קריאה
-120 timeline anchor
יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח
המשך קריאה
-140 timeline anchor
יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי
המשך קריאה
-159 timeline anchor
יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים
המשך קריאה
-161 timeline anchor
הנביאים
שמעיהו הנחלמי
המשך קריאה
-472 timeline anchor
שמעיה (נביא)
המשך קריאה
-478 timeline anchor
שמואל הנביא
המשך קריאה
-483 timeline anchor
צפניה בן כושי
המשך קריאה
-489 timeline anchor
צפניה
המשך קריאה
-494 timeline anchor
צדקיה בן מעשיה
המשך קריאה
-500 timeline anchor
פלא יועץ אל גיבור אבי-עד שר-שלום
המשך קריאה
-505 timeline anchor
עמוס
המשך קריאה
-511 timeline anchor
עזריהו בן עודד
המשך קריאה
-516 timeline anchor
עודד (נביא בשומרון)
המשך קריאה
-522 timeline anchor
עדו הנביא
המשך קריאה
-527 timeline anchor
נתן הנביא
המשך קריאה
-533 timeline anchor
נחום
המשך קריאה
-538 timeline anchor
מלאכי
המשך קריאה
-544 timeline anchor
מיכיהו בן ימלה
המשך קריאה
-549 timeline anchor
מיכה
המשך קריאה
-555 timeline anchor
ישעיהו
המשך קריאה
-560 timeline anchor
ירמיהו
המשך קריאה
-566 timeline anchor
יחזקאל הנביא
המשך קריאה
-571 timeline anchor
יחזיאל הלוי
המשך קריאה
-577 timeline anchor
יונה בן אמיתי
המשך קריאה
-582 timeline anchor
יואל ואביה בני שמואל
המשך קריאה
-588 timeline anchor
יואל הנביא
המשך קריאה
-593 timeline anchor
יהושע בן נון
המשך קריאה
-599 timeline anchor
יהונתן בן גרשום
המשך קריאה
-604 timeline anchor
יהוא בן חנני
המשך קריאה
-610 timeline anchor
חנניה בן עזור
המשך קריאה
-615 timeline anchor
חנני הרואה
המשך קריאה
-621 timeline anchor
חנן בן יגדליהו
המשך קריאה
-626 timeline anchor
חגי הנביא
המשך קריאה
-632 timeline anchor
חבקוק הנביא
המשך קריאה
-637 timeline anchor
זכריהו הנביא
המשך קריאה
-643 timeline anchor
זכריה בן יהוידע
המשך קריאה
-648 timeline anchor
זכריה הנביא
המשך קריאה
-654 timeline anchor
הושע בן בארי
המשך קריאה
-659 timeline anchor
דניאל הנביא
המשך קריאה
-665 timeline anchor
גד החוזה
המשך קריאה
-670 timeline anchor
ברוך בן נריה
המשך קריאה
-676 timeline anchor
בלעם בן בעור
המשך קריאה
-681 timeline anchor
בארי (דמות מקראית)
המשך קריאה
-687 timeline anchor
אשת ישעיהו
המשך קריאה
-692 timeline anchor
אלקנה (דמות מקראית)
המשך קריאה
-698 timeline anchor
אלישע הנביא
המשך קריאה
-703 timeline anchor
 אליעזר בן דודוהו
המשך קריאה
-709 timeline anchor
  אליהו הנביא
המשך קריאה
-714 timeline anchor
 אחיה השילוני
המשך קריאה
-720 timeline anchor
ממלכת יהודה וישראל
הושע
המשך קריאה
-724 timeline anchor
פקח
המשך קריאה
-733 timeline anchor
פקחיה
המשך קריאה
-735 timeline anchor
מנחם
המשך קריאה
-737 timeline anchor
שלוּם
המשך קריאה
-748 timeline anchor
זכריה
המשך קריאה
-748 timeline anchor
ירבעם השני
המשך קריאה
-748 timeline anchor
יואש
המשך קריאה
-784 timeline anchor
יהואחז
המשך קריאה
-800 timeline anchor
יהוא
המשך קריאה
-814 timeline anchor
יורם
המשך קריאה
-842 timeline anchor
אחזיהו
המשך קריאה
-851 timeline anchor
אחאב
המשך קריאה
-852 timeline anchor
עמרי
המשך קריאה
-871 timeline anchor
תבני
המשך קריאה
-878 timeline anchor
זמרי
המשך קריאה
-882 timeline anchor
אלה
המשך קריאה
-882 timeline anchor
בעשא
המשך קריאה
-883 timeline anchor
נדב
המשך קריאה
-906 timeline anchor
ירבעם בן נבט
המשך קריאה
-907 timeline anchor
צדקיהו
המשך קריאה
-586 timeline anchor
יהויכין
המשך קריאה
-597 timeline anchor
יהויקים
המשך קריאה
-598 timeline anchor
יהואחז
המשך קריאה
-609 timeline anchor
יאשיהו
המשך קריאה
-609 timeline anchor
אמון
המשך קריאה
-640 timeline anchor
מנשה
המשך קריאה
-642 timeline anchor
חזקיהו
המשך קריאה
-698 timeline anchor
אחז
המשך קריאה
-727 timeline anchor
יותם
המשך קריאה
-730 timeline anchor
עוזיהו
המשך קריאה
-733 timeline anchor
אמציה
המשך קריאה
-769 timeline anchor
יהואש
המשך קריאה
-798 timeline anchor
עתליה
המשך קריאה
-836 timeline anchor
אחזיה
המשך קריאה
-842 timeline anchor
יהורם
המשך קריאה
-843 timeline anchor
יהושפט
המשך קריאה
-846 timeline anchor
אסא
המשך קריאה
-867 timeline anchor
אביה
המשך קריאה
-908 timeline anchor
חבעם
המשך קריאה
-911 timeline anchor
ממלכת ישראל המאוחדת
שלמה המלך
המשך קריאה
-928 timeline anchor
דוד המלך
המשך קריאה
-965 timeline anchor
שאול המלך
המשך קריאה
-999 timeline anchor
השופטים
רות
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
שִׁמְשׁוֹן בן מנוח משבט דן
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
עִבְדּוֹן בֶּן הִלֵּל הַפִּרְעָתוֹנִי משבט אפרים
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
אֵילוֹן הַזְּבוּלֹנִי
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
אִבְצָן מִבֵּית לֶחֶם משבט יהודה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
יִפְתָּח הַגִּלְעָדִי משבט מנשה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
יָאִיר הַגִּלְעָדִי משבט מנשה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
תּוֹלַע בֶּן פּוּאָה משבט יששכר
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
אֲבִימֶלֶךְ בֶּן גִדְעוֹן (יְרֻבַּעַל) משבט מנשה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
גִּדְעוֹן (יְרֻבַּעַל) בֶּן יוֹאָשׁ משבט מנשה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
דְּבוֹרָה אֵשֶׁת לַפִּידוֹת משבט אפרים
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
שַׁמְגַּר בֶּן עֲנָת כהן משבט לוי
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
אֵהוּד בֶּן גֵּרָא משבט בנימין
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
עָתְנִיאֵל בֶּן קְנַז משבט יהודה
המשך קריאה
-1000 timeline anchor
כיבוש הארץ
יהושוע
המשך קריאה
-1100 timeline anchor
יציאת מצרים
משה
המשך קריאה
-1200 timeline anchor
השבטים
אפריים
המשך קריאה
-1300 timeline anchor
מנשה
המשך קריאה
-1300 timeline anchor
בנימין
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
יוסף
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
זבולון
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
יששכר
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
אשר
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
גד
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
נפתלי
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
דן
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
יהודה
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
לוי
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
שמעון
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
ראובן
המשך קריאה
-1400 timeline anchor
אבות
יעקב
המשך קריאה
-1507 timeline anchor
יצחק
המשך קריאה
-1690 timeline anchor
אברהם
אברהם אבינו, הראשון מבין שלושת האבות. בעלה של שרה אימנו ואביו של יצחק אבינו. קבור במערת המכפלה.  
המשך קריאה
-1812 timeline anchor

לוח זמני היום

זמנים הלכתיים

כ"ט ניסן התשפ"א

עלות השחר
זריחה
סוף זמן קריאת שמע מג"א
סוף זמן קריאת שמע הגר"א
חצות
מנחה גדולה
שקיעה
צאת הכוכבים
פרנס היום
parnas icon
דילוג לתוכן