banner icon

מכרזים

Line
banner icon

חיפוש מכרזים

מכרזים

הצעות מחיר

לא נמצאו מכרזים בקטגוריה זו.

מכרזים פומביים

מכרז פומבי מס' 03/2024 ביצוע עבודות קווי מים, ביוב וסניקה בסמוך לאתר קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה

תאריך עדכון:  13/05/2024
מועד הגשה אחרון:
17/06/2024
מידע נוסף caret

מכרז פומבי מס' 02/2024 ביצוע עבודות בינוי ופיתוח באתר קבר רבי יונתן בן עוזיאל בעמוקה

תאריך עדכון:  13/05/2024
מועד הגשה אחרון:
17/06/2024
מידע נוסף caret

מכרז פומבי מס' 01/2024 ביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון

תאריך עדכון:  24/01/2024
מועד הגשה אחרון:
25/02/2024
מידע נוסף caret

מאגרים

לא נמצאו מכרזים בקטגוריה זו.
דילוג לתוכן