banner icon

מכרזים

Line
banner icon

חיפוש מכרזים

מכרזים

מכרזים פומביים

מכרז פומבי מס' 04/2023 ביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון

תאריך עדכון:  19/09/2023
מועד הגשה אחרון:
31/10/2023
מידע נוסף caret

מכרז פומבי מס' 03/2023 מכרז לביצוע עבודות ייצור, אספקה והתקנת שילוט באתרי המקומות הקדושים

תאריך עדכון:  01/08/2023
מועד הגשה אחרון:
21/09/2023
מידע נוסף caret

מרכז פומבי מס' 02/2023 ביצוע עבודות חשמל ותחזוקת חשמל באתרי המרכז הארצי בצפון

תאריך עדכון:  15/06/2023
מועד הגשה אחרון:
23/07/2023
מידע נוסף caret

**מבוטל** מכרז פומבי מס' 01/2023 מתן שירותי בקרה הנדסית ותקציבית בהילולת הרשב"י במירון ובמקומות נוספים

תאריך עדכון:  23/02/2023
מידע נוסף caret

מרכז פומבי מס' 05/2022 ביצוע עבודות בינוי ותשתיות באזור הצפון

תאריך עדכון:  26/10/2022
מועד הגשה אחרון:
24/11/2022
מידע נוסף caret

מכרז פומבי מס' 04/2022 – בניה והקמה של מבנה שירותים במתחם קבר הרשב"י במירון

תאריך עדכון:  22/09/2022
מועד הגשה אחרון:
07/11/2022
מידע נוסף caret

מכרז פומבי 03/2022 – למתן שירותי ממונה ביטחון (מנב"ט) ארצי באתרים ובאירועים

תאריך עדכון:  31/07/2022
מועד הגשה אחרון:
19/10/2022
מידע נוסף caret

מאגרים

לא נמצאו מכרזים בקטגוריה זו.
דילוג לתוכן