banner icon

מכרזים

Line
banner icon

חיפוש מכרזים

מכרזים

מכרזים פעילים

לא נמצאו מכרזים בקטגוריה זו.

מכרזים פומביים

מכרז פומבי מס' 04/2022 – מכרז לבניה והקמה של מבנה שירותים במתחם קבר הרשב"י במירון

תאריך עדכון:  22/09/2022
מועד הגשה אחרון:
17/11/2022
מידע נוסף caret

מאגרים

לא נמצאו מכרזים בקטגוריה זו.
דילוג לתוכן