banner icon

קבר רבי יוסי דמן יוקרת

Line
banner icon

והנה בודאי גם חמור של רבי יוסי דמן יוקרת היה מתוקן כחמורו של רבי פנחס בן יאיר (בן יהוידע לרבינו הבן איש חי על מסכת תענית, דף כ"ד)

אמורא ארצישראלי מן הדור השלישי. נודע בקפדנותו הרבה שלא פסחה אף על יוצאי חלציו.

רבי יוסי בן יוקרת ובני משפחתו נודעו במידת חסידותם ומעלתם הרוחנית. לרבי יוסי היתה אתון שהיה משכיר אותה לאחרים, והיא הייתה שבה לבד הביתה רק אם הונחו עליה דמי השכירות המדוייקים. פעם אחת שכחו עליה השוכרים זוג סנדלים והיא סירבה לזוז ממקומה כדי שלא לגזול אותן (תענית דף כ"ד ע"א).

מקומו של רבי יוסי בן יוקרת לא נודע לנו בוודאות, אולם יש המשערים שהוא סמוך לאיקרית שבגליל העליון. התלמוד מספר כי הוא הקפיד על בנו שגרם באורח נס לעץ תאנה להוציא פירות כדי שיאכלו הפועלים – " בְּנִי, אַתָּה הִטְרַחְתָּ אֶת קוֹנְךָ לְהוֹצִיא תְּאֵנָה פֵּרוֹתֶיהָ שֶׁלֹּא בִּזְמַנָּן". כן הקפיד גם על בתו שהיתה יפה, והיה איש אחד מוצא אמתלאות להציץ ביופיה. בשני המקרים מצאו צאצאיו את מותם בעקבות הקפדתו זו (תענית כ"ד ע"א).

  • תיאור המקום

    האמורא רבי יוסי דמן יוקרת נטמן על אם הדרך בין מירון לצפת. שביל ובו כמה מדרגות מוליך אל ציון הקבר במעלה ההר, והציון עצמו מוקף גדר נמוכה ומקורה. על פי המסורת טמונים במרחק מה גם בני משפחתו. וכך כותב המהרח"ו (שער הגלגולים ל"ז): בדרך הנזכר בהגיעך בבי"ר א"ל שי"ך תעמוד שם ופניך כלפי צפון, ואז תראה לצד שמאלך ציון אחד, קבור שם רבי יוסי דמן יוקראת.

דילוג לתוכן