banner icon

תפילת השל"ה הקדוש להצלחת הבנים – ערב ר"ח סיוון

Line
banner icon
כ"ט באייר תשפ"ג

בכל שנה, בערב ר"ח סיון, נוהגים לומר את תפילת השל"ה, שחיבר רבי ישעיהו הלוי הורביץ (השל"ה הקדוש), להצלחה ולשמירה על הבנים.
כמו כן, נהגו לעלות בתאריך זה לציון קברו שבעיר טבריה.
לפי השל"ה הקדוש, מידי שנה בערב ראש חודש סיוון, ניתנת התורה מחדש ולכן זהו זמן המסוגל לקיבול תפילות על חינוך הבנים בדרך התורה והמצוות ולשמרם מכל רע.

השנה ערב ר"ח סיוון יתקיים בשבת, ועל כן תוקדם העלייה לציון השל"ה ותתקיים בימים חמישי ושישי, כ"ח-כ"ט באייר, 18-19.5.23.
המרכז הארצי נערך להגעת הציבור למתחם. נפרשו הצללות ונוספו תאי שירותים לרווחת המתפללים.

ויהי לרצון תפילות עם ישראל בפני אדון הכל.

דילוג לתוכן