banner icon

הילולת רבי ישמעאל כהן גדול

Line
banner icon
כ"ד בסיון

הילולת רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול מתקיימת היום ומחר (חמישי ושישי, כ"ד- כ"ה בסיון, 23-24/6/2022) בציון קברו בסאג'ור. האתר יהיה פתוח למבקרים.

רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה תנא ששימש בכהונה גדולה בשלהי ימי הבית השני. זכה להתגלות א-לוקית בעת שנכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת ביום הכיפורים. הוצא להורג בידי הרומאים יחד עם רבן שמעון בן גמליאל נשיא הסנהדרין והיה מעשרת הרוגי מלכות.

לקריאה נוספת על רבי ישמעאל כהן גדול 

דילוג לתוכן