banner icon

הילולת יונתן בן עוזיאל תשפ"ג

Line
banner icon
כ"ה- כ"ו בסיון

אתמול בערב, אור לכ"ו בסיון, החלה הילולת יונתן בן עוזיאל בעמוקה ותימשך לאורך היום.

יונתן בן עוזיאל היה תנא מן המאה הראשונה לספירה, חי ופעל בשלהי תקופת בית המקדש השני. היה גדול תלמידיו של הלל הזקן וכתב את תרגום הנביאים לארמית, הלא הוא "תרגום יונתן".
ההילולה תתקיים בציון הקבר שבעמוקה. תפעל תאורה במקום במשך הלילה והוכשרו שטחים להתכנסות משפחות.
כמו כן, **שימו לב, הכניסה למתחם תתאפשר רק דרך הכביש המוביל מביריה**
דילוג לתוכן