banner icon

קבר רבי זכריה בן הקצב

Line
banner icon

רבי זכריה בן הקצב היה כהן שחי בירושלים וראה בעיניו את חיילי רומא נכנסים לירושלים. העיד על עצמו כי אף בימים הקשים של כיבוש העיר לא הרחיק לרגע מאשתו: "… הַמָּעוֹן הַזֶּה, לֹא זָזָה יָדָהּ מִתּוֹךְ יָדִי מִשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ גוֹיִם לִירוּשָׁלַיִם וְעַד שֶׁיָּצָאוּ (משנה כתובות פ"ב מ"ט).

תנא מתקופת חורבן הבית. בידינו נותרו כמה מפסיקותיו בדיני קידושין ובדיני ירושות.

רבי זכריה בן הקצב היה כהן שחי בירושלים וראה בעיניו את חיילי רומא נכנסים לירושלים. העיד על עצמו כי אף בימים הקשים של כיבוש העיר לא הרחיק לרגע מאשתו: "… הַמָּעוֹן הַזֶּה, לֹא זָזָה יָדָהּ מִתּוֹךְ יָדִי מִשָּׁעָה שֶׁנִּכְנְסוּ גוֹיִם לִירוּשָׁלַיִם וְעַד שֶׁיָּצָאוּ (משנה כתובות פ"ב מ"ט).

רבי אליעזר ברבי יוסי מעיד על כמה הלכות משמו של רבי זכריה בן הקצב. אחת מהן קשורה לדיני עיבור השנה. לשיטתו, אם כבר קראו את המגילה באדר הראשון, ורק לאחר מכן החליטו הסנהדרין לעבר את השנה – אין צורך לחזור ולקרוא את המגילה באדר השני, אלא יצאו ידי חובה בקריאה שכבר היתה באדר הראשון (תוספתא מגילה פ"א ה"ז)

 

  • תיאור המקום

    קבר רבי זכריה בן הקצב נמצא בסמוך לכפר חנניה, לא רחוק מקבריהם של רבי חנניה בן עקשיא ורבי אליעזר בן יעקב. זוהי מערת קבורה ועליה חופה מבנה קטן ובראשו כיפה. 

  • אודות

    רבי זכריה בן הקצב נודע בכך שקיבל את פסיקת חכמי דורו שאסרו עליו להוסיף להתייחד עם אשתו על אף שהעיד בשבועה כי "לא זזה ידה מתוך ידו", שכן בהיות העיר נתונה במהומת הכיבוש בידי חילות רומי חוששין לכל הנשים שנטמאו. רבי זכריה לא גירש את אשתו אלא הוסיף לכבדה ועשה לה בית בסמוך אליו, והיה נפגש עמה תמיד בנוכחות בניהם. 

     

כתובת והוראות הגעה

כפר חנניה
דילוג לתוכן