banner icon

קבר יהוידע הכהן

Line
banner icon

וַיַּעַשׂ יְהוֹאָשׁ הַיָּשָׁר בְּעֵינֵי ה' כָּל־יָמָיו, אֲשֶׁר הוֹרָהוּ יְהוֹיָדָע הַכֹּהֵן (מלכים ב פי"ב)

מן הכהנים הגדולים בימי בית המקדש הראשון. רבו ומורו של המלך יואש.

יהוידע הכהן חי בימי המלכה עתליה אשר הרגה את כל צאצאי בית המלוכה מזרע דוד כדי להבטיח את שלטונה בממלכת יהודה. יהוידע הצליח למלט את יואש התינוק – אחד מבניו של יהורם מלך יהודה – ולאחר כמה שנים הושיב אותו מחדש על כס מלכות אבותיו. 

יהוידע כיהן במקדש שלמה כאשר נשא יהורם מלך יהודה את עתליה – בתו של אחאב מלך ישראל – לאשה. נישואים אלו יצאו אל הפועל בתקופה של יחסים טובים בין הממלכות, אולם לאחר מות אחזיהו בן יהורם תפסה עתליה את השלטון בכוח והרגה את כל בני המלך. יהוידע ואשתו גידלו בסתר את יואש – התינוק היחיד ששרד – ובהיותו בן שבע רקמו תוכנית להשבתו אל כס המלוכה. 

  • תיאור המקום

    קבר יהוידע הכהן נמצא במערב העיר צפת, סמוך לבית העלמין העתיק במורדות בואכה נחל עמוד. וכך מתואר קברו מפי הרב חיים ויטאל: "שם סלע גדול, ארכו קרוב לעשר אמות, וכן רחבו, והוא סלע יחידי בפני עצמו, שוכב ומוטה על גבי הקרקע, ותחתיו חלול ונבדל מן הקרקע מצד צפונו. ושם תחתיו קבור יהוידע הכהן".

  • אודות

    לאחר שש שנים בהן סברו כולם כי שושלת בית דוד נכחדה, השביע יהוידע הכהן כמה שרים נאמנים בשבועת סודיות, והציג בפניהם את יואש. יהוידע ואנשיו הרחיבו אט-אט את מעגל תומכיהם, ובהיות יואש בן שבע הכתירו אותו למלך יהודה. עתליה, שהבחינה בהתרחשות חשודה ובאה לבדוק על מה המהומה, נלכדה על-ידי נאמניו של יהוידע שנערכו מבעוד מועד וגברו על שומרי ראשה. עתליה נשפטה והוצאה להורג, ויהוידע הוביל מסע לטיהור יהודה מן העבודה זרה שפשטה בה. יהוידע הוסיף להדריך וללמד את יואש ללכת בדרכי ה', ובה בעת גם דאג לשקם את בית המקדש ולהחזיר את סדרי העבודה בו על כנם. גם כשגדל יואש ולא נזקק עוד לחסות העוצר – הוא הוסיף ללכת בדרכי בית דוד הנאמנים, בזכות ההדרכה הנאמנה שקיבל מיהוידע הכהן. כמה שנים מאוחר יותר חזר המצב הרוחני ביהודה לשפל, וזכריה הנביא בנו של יהוידע הכהן נהרג בהיכל השם באירוע שהפך סמל לחטאים שהביאו לחורבן בית המקדש הראשון. באופן נדיר ביותר מובאים בתלמוד כמה מדרשים משמו של יהוידע הכהן בדיני המקדש והקרבנות, והרמב"ם מציין אותו בתור חוליה בשושלת מסירת התורה שהתחילה ממשה בסיני. 

כתובת והוראות הגעה

צפת
דילוג לתוכן