banner icon

קבר רבי מאיר בעל "אקדמות"

Line
banner icon

"אדיר ונאה בקדש קדושת מתנאים / אות ודוגמא דגול ברבבות קדש משובחים ונאים / אמן מופלא משובח ביסוד בנאים…" (פיוט לשבת שלאחר חג שבועות, ר' מאיר ב"ר יצחק)

מראשוני חכמי אשכנז במאה ה-11, פייטן ופוסק. חיבר את הפיוט "אקדמות" לשבועות

רבי מאיר בר יצחק היה שליח ציבור בקהילת וורמייזא מעט קודם לחורבנה במסעי הצלב. כמנהג אותם ימים חיבר בעצמו פיוטים למועדי השנה כדי לשלבם בחלקי התפילה השונים. פיוטיו הנם מלאכת מחשבת האורגת יחד פסוקים ומדרשים, הלכות ואגדות לכלל יצירה ספרותית עשירה ומחורזת.

רבי מאיר היה מרבותיו של רש"י, ופסיקותיו מובאות גם אצל חכמי אשכנז אחרים. סוגים רבים של פיוטים החלו להכתב באותם ימים, ושם קורא לכל סוג על-פי מקומו בסדר התפילה: "יוצרות" אלו הפיוטים המשתלבים בברכת "יוצר אור", "מגן" – לפני חתימת ברכת "אבות", וכן על זה הדרך. "האקדמות" מציין פיוטים הנאמרים כהקדמה לקריאת התורה, ובפרט בחג השבועות – חג מתן תורה. זכה רבי מאיר ופיוט "אקדמות" שעשה התקבל בכל קהילות אשכנז ומהווה עד היום אחד משיאיו של החג. 

  • תיאור המקום

    במסורת יהודי אשכנז נשתמרו אגדות על שליחות עלומה של רבי מאיר ב"ר יצחק אל "מעבר לנהר סמבטיון" כדי לפעול למען עם ישראל. מסורת נדודים זו קשורה לזיהוי קברו של רבי מאיר בכפר גוש חלב (ג'יש). ציון הקבר הנו מצבה לבנה ברחבה קטנה מוקפת גדר נמוכה. על הציון נכתב (כנראה בטעות) שם אביו של רבי מאיר – רבי יצחק. 

דילוג לתוכן