banner icon

קבר כרוספדאי חמיד לבא

Line
banner icon

דְּתָאנֵי ר' כְּרוּסְפְּדָאי: הַשָּׂגַת הַמַּלְאָכִים הִיא הַשָּׂגָה גְדוֹלָה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן לְמַטָה מֵהֶם (זוהר חדש, פרשת בראשית שס״א)

מן החכמים שבספר הזוהר. תורתו נחשבת כספר העומד בפני עצמו – "ספרא דרבי כרוספדאי"

רבי כרוספדאי הוא מן הדמויות העלומות שבספר הזוהר. רשב"י ובני חבורתו היו באים לביתו כפעם בפעם כדי ללמוד מחידושי תורתו. לחידושים אלו זכה בין השאר מכיוון שמת וחזר לחיים (זוהר חדש מדרש רות).

באחת מדרשותיו מבאר רבי כרוספדאי את הפסוק "מגדל עוז שם ה', בו ירוץ צדיק נשגב". בפתח דרשה זו הוא מכנה "רבי כרוספדאי חמיד לבא" – כינוי שדבק בו כדי להבדילו מרבי כרוספדאי האמורא. מדרשה זו לומד המהרח"ו (פרע"ח, שער השבת י"ט) כי רבי כרוספדאי הקפיד לעלות "שישי" לקרוא בתורה, שהוא כנגד מידת הצדיק. רבי כרוספדאי מסביר כי בעת קריאת התורה בבית-הכנסת מתגלה אור גדול בבחינת הכרובים שהיו בבית קודש הקודשים. 

  • תיאור המקום

    קברו של רבי כרוספדאי חמיד לבא נמצא צפונית לצפת, באיזור עין זיתים. וכך מתאר המהרח"ו (שער הגלגולים ל"ז) את מקום הקבר: "והנה באמצע אורך הדרך הזה שבין שני ההרים, שם לצד דרום הדרך, בראש ההר ההוא, שם קבור ר' כרוספדאי חמיד ליבא"

     

  • אודות

    פעם אחת חלה רבי כרוספדאי, ובאו רבי יוסי בן קסמא וחכמים אחרים לבקרו. הדבר היה ביום השבת, ומצבו של רבי כרוספדאי הידרדר במהירות והוא נפטר. החכמים ראו את מותו כאבדן של חכם האמת האחרון, אחר שכמה חכמים נפטרו לפניו, וכינו זאת "שבר על שבר". אולם בצאת השבת, לתדהמתם, פתח רבי כרוספדאי את עיניו ושב לחיים. הוא ביקש מהם ללכת לבתיהם ולשוב כעבור כמה ימים, כדי שיוכל לסדר ולערוך לפניהם את כל החידושים שתגלו לו בעולם העליון והוא הצטווה למסור להם. קראו עליו החכמים את הפסוק "עוברי בעמק הבכא מעין ישיתוהו" – שעל אף שעבר בעמק הבכא של המוות, הצליח לשוב אל מעיינות מי החיים ולהוסיף ברכה לעולם ((זוהר חדש מדרש רות רלח) . החכמים היו ממשיכים לבוא אל ביתו וללמוד מחידושיו, ואף בליל חג השבועות נתוועדו אצלו. אותה עת נפטר רבי כרוספדאי לבית עולמו והוא עדיין צעיר, אולם החכמים המשיכו ללמוד תורה ונתגלו להם רזים עליונים בסוד יציאת הנפש מן העולם (תיקו"ז דף קל"ז).

כתובת והוראות הגעה

סמוך לעין זיתים, אזור צפת
דילוג לתוכן