banner icon

קבר נחמן קטופא

Line
banner icon

"אם ראיתם העממים, אלו כנגד אלו נלחמים, מכך תדעו כי קרבו הימים" ["נבואת הילד החמישית", (מתורגם)].

 

נער שחי בארץ ישראל בסוף תקופה קדומה וחזה חזיונות נבואיים על העתיד אשר כונסו בספר שנקרא בשם: "נבואת הילד". 

מסורות רבות נקשרו לדמותו של נחמן קטופא. הוא נולד לאביו שנקרא בשם רבי פנחס בן יאיר (כשמו של התנא רבי פנחס בן יאיר שחי שנים רבות קודם לכן), ולאימו רחל, אחרי שנות שנים רבות בהם היו חשוכי בנים, ונקרא נחמן כי ניחם אותם על אותן שנים. הנער ידע לדבר דברי תורה מיד עם צאתו מרחם אמו, אך אביו השתיקו, ורק בהגיעו לגיל 12 חזר לדבר, ואז ניבא חמש נבואות על הגאולה העתידה, ולאחריהן נפטר ומת. לכן זכה לכינוי "קטופא" – שנקטף בדמי ימיו.

 

חמש הנבואות כתובות בלשון הארמית בסגנון חידתי וקשה להבנה. הן מסודרות כל אחת לפי סדר אלפביתי, ומזכירות עמים ואירועים העתידים להתרחש באחרית הימים. חלק מהמושגים בנבואה תואמים את החזיונות ותיאורי אחרית הימים שבספר דניאל. הנבואות מסתיימות בתיאור אש שתצא ממרום להעניש את עובדי האלילים, ובתחיית המתים "לבנים החביבים" – לעם ישראל. המקובל רבי אברהם בן אליעזר הלוי (אשר נולד בספרד בשנת ה' ר"כ [1460 למניינים] ונפטר בירושלים בערך בשנת ה' רצ"ה [1535 למניינם]), כתב פירוש לנבואות אלו. ועל פי הקדמתו נולד הנער בשנת ד' רמ"ח (488 למניינם). 

 

  • תיאור המקום

    בגוף הסיפור אודות נבואת הילד, מתואר אביו "החסיד הקדוש ר' פנחס מכפר ברעם". ברשימת הקברים שמובאת על ידי תלמיד הרמב"ן שביקר בארץ שנים אחדות אחרי פטירת הרמב"ן (בתחילת המאה הארבע עשרה למניינם), מוזכר קברו של נחמן קטופא בברעם, וכך גם ברשימות של נוסעים אחרים. 

     

    קבר נחמן קטופא נמצא בצדו המערבי של הגן הלאומי ברעם, היכן ששכנה ברעם העתיקה. מעל הקבר ישנו מבנה אבן עגול, בעל כמה פתחים וחלונות. בסמוך לשם נמצא קברו של עובדיה הנביא. 

דילוג לתוכן