banner icon

קבר מיכה המורשתי

Line
banner icon

בא מיכה והעמידן על שלוש, דכתיב: "הִגִּיד לְךָ אָדָם מַה-טּוֹב, וּמָה-ה' דּוֹרֵשׁ מִמְּךָ, כִּי אִם-עֲשׂוֹת מִשְׁפָּט וְאַהֲבַת חֶסֶד וְהַצְנֵעַ לֶכֶת עִם-אֱלֹהֶיךָ" (ו', ח): עשות משפט – זה הדין; אהבת חסד – זה גמילות חסדים; והצנע לכת – זה הוצאת כלה ולווית המת. [מכות דף כ"ד ע"א]

נביא מתקופת הבית הראשון, בימי עליית האימפריה האשורית. הוכיח במילים חריפות את מנהיגי העם.

מיכה הנביא הוא אחד מנביאי תרי-עשר. כינויו "המורשתי" בא לו על שם עיר מגוריו – מרשה אשר בנחלת יהודה. נבואותיו הופנו הן לממלכת ישראל והן לממלכת יהודה, והוא עוסק בהן בתוכחה לתיקון המידות ובנביאי שקר המתעים את העם. 

 

מיכה נמנה על ארבעה הנביאים "שניבאו בפרק אחד": הושע, ישעיהו, עמוס ומיכה. לצד התוכחות שלו למנהיגי העם שישפרו דרכם, ישנן גם נבואות נחמה הצופות את הטוב אשר יקרה באחרית הימים. בדומה לישעיהו הנביא, גם מיכה כרך בחזון שלו את עליית כל הגויים לירושלים כדי לבקש שם משפט והדרכה, "כי מציון תצא תורה". כמאה שנים מאוחר יותר נזכר מיכה אצל הנביא ירמיהו כמי שהצליח להשיב את לב העם בתשובה. 

 

  • תיאור המקום

    קבר מיכה הנביא נמצא בכפר כבול שבגליל המערבי (דרומית לצומת אחיהוד). מקום זה שכנה בימי בית שני עיר בשם כבול, והיא מוזכרת גם אצל יוסף בן מתתיהו (מלחמת היהודים ספר שלישי פ"ג סעי' א). במקום נמצאו ממצאים מתקופת בית שני, אך לא מתקופת בית ראשון, וכפי הנראה כבול שמוזכרת במקרא נמצאת במקום אחר. 

     

    שמו של מיכה נפקד מתאורי עולי הרגל לדורותיהם. בספר סדר הדורות מוזכר קברו של מיכה בשם ספר גלילות הארץ, אלא שמדבריו לא ברור שהכוונה למקום זה, שכן הנוסח שם הוא: "בעיר כסיל קבור מיכה". אלא שבספר טוב ירושלים (פרק מ"א) קבע שהמקום הוא בכבול (כנראה על סמך שמדובר בטעות סופר בספר גלילות ארץ ישראל). נוסעים מתקופות קדומות מזכירים שם גם את קבריהם של רבי אברהם אבן עזרא, וכן של רבי שלמה אבן גבירול. 

דילוג לתוכן