banner icon

אבא שאול

Line
banner icon

אבא שאול אומר: … הוי דומה לו – מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום [שבת דף קל"ג ע"ב]

אבא שאול היה אחד מחכמי המשנה. זמנו המדויק אינו ידוע. מסר הלכות רבות בנושא המקדש.

מעטות הן הידיעות על חייו של אבא שאול. ייתכן כי בילדותו הספיק עוד לראות את בית המקדש עומד על תילו, וכן ללמוד תורה מרבן יוחנן בן זכאי. היה בעל מלאכה, וכן עסק בגמילות חסד של אמת בלוויית המת והבאתו לקבר ישראל. 

ידיעותיו של אבא שאול על בית המקדש והלכותיו היו יוצאות דופן. כאשר התקשו החכמים לזכור את הלשכות השונות שהיו במקדש, הזכיר זאת להם אבא שאול [משנה מידות פ"ב]. כן נמסרו משמו הלכות בכל ששה סדרי משנה. אבא שאול היה גם בעל אגדה: "תניא אבא שאול אומר … קובר מתים הייתי; פעם אחת רצתי אחר צבי ונכנסתי בקולית של מת, ורצתי אחריו שלש פרסאות וצבי לא הגעתי וקולית לא כלתה. כשחזרתי לאחורי אמרו לי של עוג מלך הבשן הייתה". [נדה דף כ"ד ע"ב]

  • תיאור המקום

    קבר התנא אבא שאול נמצא בביריה שבגליל, צפונית לצפת. לא רחוק משם נמצא קברו של בניהו בן יהוידע, מגיבורי דוד המלך. ציון הקבר הוא מערה קטנה ועליה מבנה אבן. הוא נמצא במורד ההר בינות לעצים.

כתובת והוראות הגעה

מקומות קדושים באיזור:
דילוג לתוכן