banner icon

קבר האמורא רבי אבדימי דמן חיפה

Line
banner icon

מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים (בבא בתרא יב, א)

אמורא ארץ ישראלי, מרא דאתרא של חיפה כמאתיים שנה לאחר החורבן

רבי אבדימי למד אצל גדולי חכמי ארץ ישראל בתקופתו, ומתורתו נשתמרו דברי הלכה ואגדה כאחד. היה פוסק הלכה בעל שיעור קומה שלא נמנע מלחלוק על חבריו, ואף להקל בפסיקתו כנגד המחמירים. 

ידועה הייתה חיבתו של רבי אבדימי לכבוד התורה ולומדיה, עד כי קבע כי "מיום שחרב בית המקדש ניטלה נבואה מן הנביאים וניתנה לחכמים" (בבא בתרא י"ב ע"ב). כפועל יוצא מכך עסק גם בדיני הידור בכבוד תלמידי חכמים והגדיר את הכללים מתי ואיך צריך לעמוד מפניהם משום כבוד תורתם (קידושין דף ל"ג ע"ב). 

  • תיאור המקום

    קבר האמורא רבי אבדימי דמן חיפה נמצא בשולי בית העלמין הישן של העיר, בדרך יפו שבעיר התחתית. מתחם הקבר שוכן לצד הכביש בסמוך לכניסה לבית העלמין, ובו מבנה אבן מאורך ובראשו כיפה צבועה תכלת. המקום מואר לכל אורך שעות היממה. 

  • אודות

    פרט למגוריו ולרבנותו בעיר חיפה – אחת הקהילות הקטנות שבצפון הארץ באותם ימים, עלומות הן נסיבות חייו של רבי אבדימי. מתורתו נשתמרו בעיקר דברי אגדה, ביניהם המדרש על הפסוק בקהלת "והרוח תשוב אל הא-להים אשר נתנה – תנה לו כפי שנתנה לך". במדרשו מדמה רבי אבדימי את הנשמה לכיכר של תרומה טהורה שנמסרה לכהן עם הארץ למשמרת, ומדריכים אותו שיזהר להשיבה לבעליה כשהיא טהורה, שאם נטמאה אין לה תקנה ואין תועלת בהשבתה. אנו מוצאים את רבי אבדימי כשהוא פוסק בדיני עירובין לאנשי עירו, וכן בהלכות הנוהגות יום-יום כגון דיני קריאת התורה בראש חודש טבת שחל (תמיד) בחנוכה. 

  • אירועים שנוהגים לקיים באתר

    בשנים האחרונות פוקדים את הקבר עוד ועוד מתפללים. בערבי ראש חודש ("יום כיפור קטן") מגיעים המונים לרחבת הקבר וגודשים את כל סביבותיו. מקובל לומר כי תפילה בשלושה ערבי ראש-חודש רצופים היא סגולה מיוחד לקבלת התפילות. 

כתובת והוראות הגעה

חיפה
דילוג לתוכן