banner icon

קבר אשר ונפתלי בני יעקב

Line
banner icon

"נַפְתָּלִי שְׂבַע רָצוֹן וּמָלֵא בִּרְכַּת ה' יָם וְדָרוֹם יְרָשָׁה… בָּרוּךְ מִבָּנִים אָשֵׁר יְהִ֤י רְצוּי אֶחָיו וְטֹבֵל בַּשֶּׁמֶן רַגְלוֹ (דברים ל"ג)

מבניו של יעקב אבינו אשר נולדו לו מנשותיו בלהה וזלפה.

כאשר ראתה רחל אמנו כי אין לה בנים, ביקשה מיעקב לשאת את בלהה שפחתה לאשה. ממנה נולדו ליעקב שני בנים – דן ונפתלי. בעקבות זאת ביקשה לאה מיעקב כי ישא גם זילפה שפחתה לאשה, ואף לזלפה נולדו שני בנים מיעקב – גד ואשר. 


אשר ונפתלי נמנים שניהם על שנים עשר שבטי ישראל. וכך ברך אותם יעקב אביהם: "מֵאָשֵׁר שְׁמֵנָה לַחְמוֹ, וְהוּא יִתֵּן מַעֲדַנֵּי-מֶלֶךְ"; "נַפְתָּלִ֖י אַיָּלָ֣ה שְׁלֻחָ֑ה הַנֹּתֵ֖ן אִמְרֵי־שָֽׁפֶר". כאשר נכנסו בני ישראל לארץ בימי יהושע קיבלו צאצאיהם נחלות סמוכות בשטחי הגליל. שבטי אשר ונפתלי היו חלק ממלכת ישראל לאחר התפצלות האימפריה של המלך שלמה, והם גלו ממנה בגלות עשרת השבטים כאשר תגלת פלאסר מלך אשור כבש והחריב את הממלכה הצפונית.

  • תיאור המקום

    הקבר נמצא בסמוך לישוב קדש נפתלי. וכך נאמר בספר הישר: "…ואת נפתלי ואשר קברו אותם בקדש נפתלי…". ציון הקבר הוא בשטח פתוח בשדה, במקום מצבה וגל של אבנים. 

  • אודות

    המסורת מספרת כי אשר היה יושב ומרבה לעסוק בתורה. על נפתלי מספרת הגמרא במסכת סוטה (דף י"ג), כי בעת שבאו השבטים ממצרים לישראל כדי לקבור את יעקב במערת המכפלה, בא  עשו ולא איפשר להם להיכנס, בטענה כי חלקת הקבר הנותרת במערה היא שלו על-פי דין, מאחר שיעקב כבר השתמש בחלקו לקבורתה של לאה. מיד נשלח נפתלי, שהיה קל ברגליו כאילה שלוחה, להביא ממצרים את השטר שהיה טמון בגנזיו של יעקב המוכיח כי יחד עם הבכורה מכר עשיו ליעקב גם את זכויות בנחלה. 

  • סגולות

    בשם מדרש תלפיות שהלומד משניות ינצל מדינה של גהינום בזכותו של אשר.

כתובת והוראות הגעה

קדש נפתלי
דילוג לתוכן