banner icon

קבר רבי מתיא בן חרש

Line
banner icon

רבי מתיא בן חרש אומר: 

הווי מקדים בשלום כל אדם והווי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים [אבות פ"ד]

 

תנא בדור השלישי והרביעי של התנאים. התגורר ברומא (סנהדרין ל"ב ב') והקים שם בית ועד לחכמים שהיה בו בית דין קבוע (רש"י סנהדרין שם). נודע בהקפדתו על שמירת העיניים (תנחומא [מכת"י] פרשת חוקת). 

רבי מתיא בן חרש למד אצל חכמי יבנה. במדרש (ספרי דברים פיסקא פ' סעיף כט) מסופר שכאשר הוא ועוד חכמים שהיו איתו עשו דרכם לחוץ לארץ והגיעו לנקודת גבול וזכרו את ארץ ישראל: "זקפו עיניהם וזלגו דמעותיהם וקרעו בגדיהם וקראו את המקרא הזה:  'וירשתם אותה וישבתם בה ושמרתם לעשות את כל החֻקים האלה' (דברים י"א ל"א) אמרו ישיבת ארץ ישראל שקולה כנגד כל המצות שבתורה". 

 

כאשר יצאו רבי שמעון בר-יוחאי ורבי אלעזר בן רבי יוסי לרומי בניסיון לבטל גזרות, נפגש איתם  רבי מתיא בן חרש ונשא ונתן איתם בדברי תורה (יומא דף נ"ג ע"ב; מעילה י"ז ע"א).

 

 • תיאור המקום

  קברו של רבי מתיא בן חרש נמצא בכניסה לכפר עילבון שבגליל, מערבית לכנרת. ציון הקבר הוא מעין כוך קטן בצלע ההר, מחופה באבן ובו חלון קטן. 

   

 • אודות רבי מתיא בן חרש

  במדרש [תנחומא – בובר, פרשת חקת, הוספה א] מסופר כי רבי מתיא בן חרש נהג בצניעות ובפרישות רבה – "שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם". בדומה למסופר בתנ"ך על איוב, בא השטן לנסותו ונדמה לו כאשה יפה. בכל פעם שהיה רבי מתיא מסב פניו, היה השטן פונה ונעמד שוב מולו. כיוון שלא רצה להמשיך לעמוד בניסיון, נטל רבי מתיא מסמרים מלובנים וסימא בהם את שתי עיניו. ראה הקב"ה כיצד עמד רבי מתיא בניסיון הקשה ושלח את המלאך רפאל לרפאו, ושבה ראייתו כבתחילה. 

 • סגולות

  העלייה קברו של רבי מתיא בן חרש נחשבת סגולה לפרישות ולתיקון העיניים.

דילוג לתוכן