banner icon

קבר רבי מתיא בן חרש

Line
banner icon

רבי מתיא בן חרש אומר: הוי מקדים שלום לכל אדם [אבות פ"ד]

תנא בימי מרד בר כוכבא. הקים ישיבה ברומי. נודע בהקפדתו על שמירת העיניים. 

רבי מתיא בן חרש למד אצל חכמי יבנה. בימי המרד ביקש לעזוב את הארץ יחד עם קבוצה של חכמים, אך באמצע הדרך נזכרו כולם בגעגועים בחיבתה של ארץ ישראל, קרעו בגדיהם בבכייה וחזרו לארץ. מאוחר יותר מימש רבי מתיא את תכניתו ועבר לגור ברומי.

ברומי הקים רבי מתיא בן חרש ישיבה ובית דין שפעלו בראשותו. חכמים ציינו את בית הדין הזה במיוחד, והמליצו לבעלי דין להרחיק עד לרומי כדי לזכות שם למשפט צדק. 

בשל המרחק הגיאוגרפי כמעט ולא הגיעו לידינו מתורתו ומפסיקותיו, אולם כאשר יצאו רבי שמעון בר-יוחאי ורבי אלעזר בן רבי יוסי לרומי בניסיון לבטל את הגזרות, הם נפגשו עם רבי מתיא בן חרש ונשאו ונתנו אתו בדברי תורה (יומא דף נג ע"ב; מעילה דף י"ז ע"א].

  • תיאור המקום

    קבר רבי מתיא בן חרש נמצא בכניסה לכפר עילבון שבגליל, מערבית לכנרת. ציון הקבר הוא מעין כוך קטן בצלע ההר, מחופה באבן ובו חלון קטן. 

  • אודות רבי מתיא בן חרש

    במדרש [תנחומא – בובר, פרשת חקת, הוספה א] מסופר כי רבי מתיא בן חרש נהג בצניעות ובפרישות רבה – "שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם". בדומה למסופר בתנ"ך על איוב, בא השטן לנסותו ונדמה לו כאשה יפה. בכל פעם שהיה רבי מתיא מסב פניו, היה השטן פונה ונעמד שוב מולו. כיוון שלא רצה להמשיך לעמוד בניסיון, נטל רבי מתיא מסמרים מלובנים וסימא בהם את שתי עיניו. ראה הקב"ה כיצד עמד רבי מתיא בניסיון הקשה ושלח את המלאך רפאל לרפאו, ושבה ראייתו כבתחילה. 

  • סגולות

    העלייה קברו של רבי מתיא בן חרש נחשבת סגולה לפרישות ולתיקון העיניים.

כתובת והוראות הגעה

מקומות קדושים באיזור:
דילוג לתוכן