banner icon

בית העלמין העתיק בפקיעין

Line
banner icon

בית עלמין ששימש את יהודי פקיעין וסביבתה במשך מאות בשנים. 

מסורת היא בידם של אנשי פקיעין כי בבית העלמין העתיק נטמנו גדולי ישראל, רבניה ומנהיגיה למן תקופת המשנה ולאורך כל שנות היישוב היהודי בפקיעין, יישוב שמעולם לא פסק. בין השאר קבור במקום רבי יוסף סופר.

רבי יוסף סופר עלה לארץ מאירופה. בדרכו הגיע לקושטא שבטורקיה, אך החמיץ את האנייה שהפליגה לישראל ונאלץ לשהות במקום עוד תקופה ארוכה. יהודי המקום, שהכירו במעלתו, ביקשו ממנו שיישאר לגור בקהילתם והם ייתנו לו ממון רב. אולם רבי יוסף נענה ואמר כי לא את הממון מבקש הוא, וכל חפצו היה להגיע לארץ הקדושה. 

  • תיאור המקום

    בית העלמין העתיק שוכן בצדה המזרחי של פקיעין, והוא אינו פעיל כיום. במרכז בית העלמין עובר כיום כביש, והוא מחולק למעשה לשני חלקים: בית העלמין הקטן ובית העלמין הגדול. בתחומו נמצאת מערת קבורה מתקופת התנאים, וכן מצבות רבות. המצבות בחלקן לא נשאו כל כיתוב, ואלו שכן כבר הושחתו או בלו בשיני הזמן. 

כתובת והוראות הגעה

דילוג לתוכן