banner icon

קבר אלקנה אבי שמואל הנביא

Line
banner icon

"זה אלקנה שהיה מדריך את ישראל ומעלה אותם בירושלים בכל שנה ושנה" [קהלת רבה פרשה ה']

בעלה של חנה הנביאה ואביו של שמואל. חי בתקופת השופטים, והיה עולה למשכן ה' בכל שנה.

אלקנה היה נשוי לחנה ולפנינה. לפנינה היו ילדים, ואילו חנה הייתה עקרה במשך שנים ארוכות. אלקנה ניסה לנחם את חנה באמרו "אנוכי טוב לך מעשרה בנים", אולם חנה הוסיפה להתפלל ולהתחנן עד שנפקדה בפרי בטן. את בנם הראשון – שמואל – הקדישה חנה לה'.

אלקנה היה לוי מצאצאי בניו של קורח. חז"ל מסבירים כי מעטים היו עולים לרגל באותם ימים, ואלקנה היה מעורר את הלבבות ומעלה אתו את האנשים לבית אל המשכן בשילה: בכל שנה היה עולה לרגל בדרך אחרת והיו לנים ברחובה של עיר "והייתה המדינה מרגשת, והיו שואלים להן: להיכן תלכו? ואומרים: אל בית האלקים שבשילה שמשם תצא תורה.. ואתם – למה לא תבואו עמנו? מיד עיניהם משגרות דמעות. אמרו להן: נעלה עמכם? אמרו להם: הן…" [אליהו רבה פרשה ט].

  • תיאור המקום

    ציון אלקנה נמצא בסמוך ליישוב כדיתא, מזרחית למירון. במקום נמצא גם ציון קברו של רבי בנאה – אחד מאמוראי ארץ ישראל. וכך מתאר את המקום רבי חיים ויטאל תלמידו של האר"י הקדוש: "הר גדול ובראשו סלעים רבים וביניהם עמק, שם מערה ובה קבר אלקנה אבי שמואל הנביא". לא רחוק משם נמצא גם קברו של רבי כרוספדאי, וכן מערת האידרא. 

כתובת והוראות הגעה

מקומות קדושים באיזור:
דילוג לתוכן