banner icon

תפילת השל"ה – ערב ר"ח סיון תשפ"ד

Line
banner icon
ערב ר"ח סיוון

ביום חמישי הקרוב, ערב ר"ח סיון נציין את הילולת השל"ה הקדוש – רבי ישעיהו הלוי הורביץ.
בערב זה נוהגים ישראל לעלות לציון השל"ה הקדוש שבעיר טבריה (שבתחם קבר הרמב"ם) ולומר את תפילת הבנים, אותה חיבר השל"ה, לשמירה ולהצלחה של הבנים.
לפי השל"ה, בערב ראש חודש סיוון, ניתנת התורה מחדש וזהו זמן המסוגל לקיבול תפילות על חינוך הבנים בדרך התורה והמצוות ולשמרם מכל רע.

חודש טוב ובשורות טובות לעם ישראל!

 

 

דילוג לתוכן