banner icon

תפילת השל"ה הקדוש – סגולה להצלחת הילדים

Line
banner icon
ר"ח סיון תשפ"ב

תפילת השל"ה הקדוש, תפילה שחיבר השל"ה הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורביץ, היא סגולה להצלחה ושמירה על הילדים שילכו בדרך הישר ויצליחו בכל דרכיהם.

השל"ה מסביר בכתביו כי מתן תורה מתחדש בכל שנה בחודש סיוון, ולכן בערב ראש חודש זה [כ"ט אייר] יש להתפלל על הצלחה בחינוך הילדים בגשמיות וברוחניות. בתאריך זה נוהגים רבים לעלות לקברו כדי להתפלל את תפילת השל"ה לחינוך.

נוהגים ששני ההורים מתפללים יחד את תפילת השל"ה על הילדים ומשתדלים ליישב ביניהם ענייני הבית ולהסיר המחלוקת ולהיות באחווה ורעות קודם שיתפללו.

תפילת השלה

דילוג לתוכן