banner icon

פתיחת מערת אליהו הנביא

Line
banner icon
ט"ו בתמוז תשפ"ב

ביום חמישי, ט"ו בתמוז, 14.7.22, התקיים אירוע חגיגי לרגל פתיחה מחודשת של מערת אליהו הנביא בחיפה.

כיבדו את האירוע בנוכחותם רב הכותל והמקומות הקדושים הרב רבינוביץ', הרב הראשי הרב לאו, אנשי המשרד לשירותי דת והמרכז לפיתוח המקומות הקדושים,  הרב טוויל – רבה של מקסיקו, והתורם אלברטו כוכב ממקסיקו ומשפחתו אשר השתתף במימון חידוש ושיפוץ מערת אליהו.

מערת אליהו הנביא היא מערה חצובה בסלע בצלע הר הכרמל ועל פי המסורת הסתתר בה אליהו הנביא מפני אחאב ונביאי הבעל.
מתוך הקשר החזק בין אליהו הנביא לבשורת הגאולה, נוהגים לבוא ולהתפלל במערת אליהו למחרת שבת "נחמו", הראשונה מבין שבע שבתות הנחמה שלאחר תשעה באב ורבים הפוקדים את המערה בכל יום כדי להתפלל ולבקש על כל צרה ומצוקה.

 

דילוג לתוכן