banner icon

פתיחה מחודשת של מערת השונמית בכפר סולם

Line
banner icon
אייר תשפ"ב

בשבוע האחרון התקיימה בכפר סולם שבצפון יום תפילה לרגל הפתיחה מחודשת לאתר "מערת השונמית".

האתר שופץ, חודש והונגש לטובת הציבור הרחב ע"י המרכז הארצי למקומות הקדושים.

מערת השונמית היא מקום מגוריה של ה"אישה הגדולה" המוזכרת בספר מלכים, בכפר המקראי "שונם" המזוהה כיום בכפר סולם. אותה אישה כיבדה את הנביא אלישע בהכנסת אורחים ואי לכך זכתה לפרי בטן.
בהמשך, אותו ילד שנולד לה מברכת הנביא נפטר והנביא אלישע מקים אותו לתחיה.
על כן, רבים מגיעים למקום כדי להתפלל לזרע של קיימא, לא פעם בהמלצתם והנחייתם של גדולי ישראל. במקום מתקיימות לעיתים גם תפילות בקהל רב, ואזכרת שמות של זוגות המבקשים להיפקד בבנים ובבנות בזכותו של הנביא אלישע והנס של החייאת בן האישה השונמית.

דילוג לתוכן