banner icon

סוכות באתרים הקדושים

Line
banner icon
י"ד בתשרי - כ' בתשרי תשפ"ב

לקראת חג הסוכות הבעל"ט הקים המרכז הארצי סוכות באתרים הקדושים לרווחת המבקרים.

להלן הרשימה המלאה :
קבר רחל אמנו – ירושלים
קבר שמואל הנביא – ירושלים
קבר שמעון הצדיק – ירושלים
קבר דוד המלך – ירושלים
קבר רבן גמליאל –  יבנה
קבר הרמב"ם – טבריה
קבר ר' עקיבא – טבריה
קבר חוני המעגל – חצור הגלילית
קבר ר' יונתן בן עוזיאל – עמוקה
בית הכנסת העתיק – פקיעין
אושעיה איש טריה – פקיעין
קבר הרשב"י – מירון
קבר חבקוק הנביא – חוקוק

מועדים לשמחה!

דילוג לתוכן