banner icon

יום תפילה במערת השונמית

Line
banner icon
כ"ב בתמוז
ביום שלישי כב' בתמוז תשפ"ג תתקיים תפילה מיוחדת במערת השונמית בכפר סולם
התפילה בהשתתפות הרה"ג הרב גלאי שליט"א
האתר הקדוש ידוע כמקום סגולה לחשוכי בנים.
בתפילה ישתתפו קהל רב המגיע להתפלל להיפקד בזרע של קיימא וכן מגיע קהל רב להודות לקב"ה על שנפקדו ב"ה.
הסגולה ידועה כמסורת בת שנים רבות זה כ-50 שנה וכל גדולי ישראל החזיקו בסגולה זו.
אף הסטייפלר זצוק"ל ובנו ר' חיים קנייבסקי זצוק"ל היה שולח זוגות לתפילה במקום וב"ה נושעו.
התפילה תתקיים אי"ה ביום שלישי כב' בתמוז תשפ"ג באתר הקדוש בכפר סולם בשעה 16:00
מעמד אדיר ומיוחד!
דרכי הגעה:
כפר סולם ליד עפולה (הכניסה דרך קיבוץ מרחביה)
לכל דבר ועניין ניתן לפנות לטל' 050-5236021 – ישראל
דילוג לתוכן