banner icon

חנוכה שמח מהאתרים הקדושים!

Line
banner icon
חנוכה תשפ"ב

בכל יום נערכות הדלקות נרות חנוכה חגיגיות באתרים הקדושים.
מוזמנים לצפות בתמונות מההדלקות!

חג אורים שמח!

דילוג לתוכן