banner icon

הילולת שמעון הצדיק

Line
banner icon
י"ח באייר תשפ"א
…"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד – על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"…
שמעון הצדיק היה כהן גדול, תנא ומנהיג העם בימי בית שני והיה משיירי הכנסת הגדולה.

ביום הילולת הרשב"י בל"ג בעומר, נהוג לעלות לציון קברו בירושלים ולערוך הדלקה גדולה וטקסי חלאקה לבני השלוש.

ביום חמישי, י"ח באייר תשפ"א,  החל מהשעה 19:00, תתקיים ההדלקה המסורתית ביום ל"ג בעומר בציון קברו של שמעון הצדיק בירושלים.
הציבור הרחב מוזמן!

 

דילוג לתוכן