banner icon

הילולת שמואל הנביא

Line
banner icon
כ"ח באייר תשפ"א

*עדכון:
בשל המצב הביטחוני הנחתה משטרת ירושלים לעצור את הילולת שמואל הנביא.
אי לכך מערך השאטלים מבוטל, תתאפשר הגעה מצומצמת לאתר ברכבים בלבד!


הילולת שמואל הנביא זיע"א
ראשון עד שלישי, אור לכ"ח אייר – כ"ט אייר (9-11.05.2021).

ההגעה אך ורק באמצעות מערך הסעות (שאטלים) ללא עלות, 
מחניון מחסום רמות הישן שדרות גולדה פינת רחוב מינץ.
לא תתאפשר הגעה במכוניות פרטיות.

 

דילוג לתוכן