banner icon

הילולת ר' יונתן בן עוזיאל – צו סגירה לאתר

Line
banner icon
כ"ה בסיון
הילולת ר' יונתן בן עוזיאל הייתה אמורה להתקיים בכ"ה סיון 01-02.07.2024 יום שני ושלישי.
בהמשך להודעת מועצה אזורית מבואות חרמון הוצא לאתר צו סגירה והכניסה לא תתאפשר בימי ההילולה.
הציבור מתבקש לא להגיע לאתר.
הדליקו נר לזכר הצדיק בדף הבית והתפללו מרחוק
דילוג לתוכן