banner icon

הילולת רבי ישמעאל כהן גדול תשפ"ג

Line
banner icon
כ"ד - כ"ה בסיוון
היום יום הילולת רבי ישמעאל כהן גדול.
רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה תנא ששימש בכהונה גדולה בשלהי ימי הבית השני, הוצא להורג בידי הרומאים יחד עם רבן שמעון בן גמליאל נשיא הסנהדרין והיה אחד מעשרת הרוגי מלכות.
ההילולה מתקיימת היום ומחר כ"ד- כ"ה בסיון, 13-14.6.2023, בציון קברו בכפר סאג'ור (שזור).
המרכז הארצי הכשיר את המתחם לרשות המבקרים.
דילוג לתוכן