banner icon

הילולת התנא יונתן בן עוזיאל

Line
banner icon
כ"ו בסיון

בימים חמישי עד ראשון, כ"ד- כ"ז בסיון, 23-26/6/2022, תתקיים הילולת התנא יונתן בן עוזיאל בציון קברו שבעמוקה.
האתר פתוח למבקרים ולרגל ההילולה תהיה תאורה באתר.

התנא יונתן בן עוזיאל חי ופעל בשלהי תקופת בית המקדש השני. היה גדול תלמידיו של הלל הזקן. הגמרא במסכת סוכה (דף כ"כ ע"א) ובמסכת בבא בתרא (קל"ד ע"א) מתארת את גדולתו במילים: "אמרו עליו על יונתן בן עוזיאל, בשעה שיושב ועוסק בתורה – כל עוף שפורח עליו מיד נשרף".
יונתן בן עוזיאל כתב את התרגום לארמית של ספרי נביאים, תרגום שהפך יסוד להבנת דברי הנביאים והתקבל בכל ישראל.
תפילה בציון יונתן בן עוזיאל ידועה כסגולה למציאת זיווג הגון והצלחה בחינוך הילדים.

דילוג לתוכן