banner icon

הילולת הרמב"ם תשפ"ג

Line
banner icon
אור לכ' בטבת

ביום חמישי הקרוב, אור לכ' בטבת תשפ"ג 12.1.2023, נציין את פטירת הרמב"ם, רבי משה בן מימון.

רבי משה בן מימון היה פוסק הלכה, פילוסוף, רופא ואיש אשכולות. יליד ספרד. דמות נערצת על יהודים ושאינם יהודים כאחד.
תורתו של הרמב"ם היא בעלת היקף אדיר. לאורך כך חייו "לא פסק פומיה מגירסא", ותשובותיו ואגרותיו נשלחו לקהילות רבות כדי להדריכם בעיקרי ההלכה והאמונה.
בשל רוחב ידיעתו, רוחב יצירתו ורוחב השפעתו הוא מכונה גם בשם "הנשר הגדול".

הילולת הרמב"ם תתקיים החל מיום חמישי לאחר שקיעת החמה ועד ליום שישי בכניסת השבת במתחם קברו בעיר טבריה.

 

דילוג לתוכן