banner icon

הילולת דוד המלך תשפ"ג

Line
banner icon
ו' בסיון, חג שבועות

דוד המלך, מלך ישראל השני אחרי המלך שאול, מלך ארבעים שנה על ממלכת ישראל ובתקופתו ביסס את הממלכה וקבע את ירושלים לבירת הממלכה לעירו- עיר דוד. הוא אבי שושלת המלוכה בישראל ומצאצאיו עתיד לצאת משיח בן דוד.
דוד המלך מכונה גם "נעים זמירות ישראל" על שם מזמורי התהילים שהוא מחברם.

בחג השבועות, מועד פטירתו על פי מסורת ארץ ישראל בתלמוד הירושלמי ובמדרשים, נהגו ישראל לעלות לציון קברו ולקרוא מזמורי תהילים.

השנה, תתקיים הילולת דוד המלך במהלך חג השבועות, ימים חמישי- שישי, כ"ח -כ"ט באייר, 25-26.5.23, בציון קברו בירושלים.
האתר יהיה פתוח לכניסת מתפללים כל הלילה. ביום שישי, לאחר תפילת ותיקין יתקיים קידוש מפואר כיד המלך מטעם המרכז הארצי לכבוד ההילולה.
כמו כן תוגברו תאי שירותים לרווחת המתפללים.

מי ייתן וזכותו של דוד המלך תגן עלינו. אמן.

 

דילוג לתוכן