banner icon

ההדלקה המסורתית בקבר שמעון הצדיק

Line
banner icon
אור לי"ח באייר
מחר בערב, יום שני, אור לי"ח באייר תשפ"ג, תתקיים ההדלקה המסורתית בקבר שמעון הצדיק, תנא מימי בית שני וכהן גדול, משיירי הכנסת הגדולה.
ההילולה תתקיים בימים שני- שלישי, 08-09.05.2023 בציון קברו שבירושלים.
לא תתאפשר הגעה באמצעות כלי רכב פרטיים. ההגעה תתאפשר באמצעות הרכבת הקלה: ירידה בתחנת שמעון הצדיק או באמצעות קווי האוטובוס מהרחובות הסמוכים בר אילן /שמואל הנביא/ זקס.
במקום תזמורת כלייזמרים, הכנסת אורחים וחלוקת ח"י רוטל ועמדת חלאקה לילדים בני 3 לרווחת הציבור.
דילוג לתוכן