banner icon

הדלקת נרות חנוכה באתרים הקדושים

Line
banner icon
כ"ב בכסלו - ג' בטבת תשפ"א

גם השנה יקיים המרכז הארצי הדלקות נר חנוכה באתרים המבוקרים.
ההדלקה תתקיים ע"י אישיות ציבורית הקשורה לאתר או למקומות הקדושים. 

בשל הגבלות הקורונה ההדלקות יתקיימו בצמצום.
 
חג חנוכה שמח!

דילוג לתוכן