banner icon

קבר רבי שמעון שזורי

Line
banner icon

אמר עולא אמר חנינא: "…ולא עוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי – הלכה כמותו". [מנחות דף ל' ע"א]

רבי שמעון שזורי היה תנא גלילי בתקופה שלאחר מרד בר-כוכבא. תלמידו של רבי טרפון.

רבי שמעון כונה "שזורי" על שם מקום מגוריו שזור, אך יש שסברו [הרמב"ם] שכונה כך משום שהיה מתפרנס משזירת חבלים. כמה עשרות הלכות נמסרו משמו במשנה ובברייתות, ולפי חלק מהשיטות בגמרא "כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי – הלכה כמותו" [מנחות דף ל"א ע"ב].

בצעירותו עוד הספיק רבי שמעון שזורי ללמוד אצל רבי טרפון בלוד. במקרה אחד הוא הסתפק בשאלה הלכתית שהובאה לפניו בדיני תרומות ומעשרות, והלך להתייעץ עם רבו: "ובאתי ושאלתי את רבי טרפון" [תוספתא דמאי פ"ה]. כמרבית חכמי ישראל, עבר לגליל לאחר מרד בר-כוכבא, ואף זכה לכינוי "מבעלי בתים שבגליל העליון [ב"ק דף פ' ע"א]. אחד מפסיקותיו החשובות היא בעניין שמקבלים גט שנכתב על-ידי אדם חולה בטרם איבד את הכרתו, כדי שהאישה לא תישאר עגונה.

  • תיאור המקום

    קבר התנא רבי שמעון שזורי נמצא בכפר סאג'ור שבגליל, לא רחוק מקברו של התנא רבי ישמעאל כהן גדול. הקבר נמצא בשטח פתוח בפאתי הכפר, והציון הוא מעין מבנה נמוך מחופה אבן. המקום נזכר כבר בכתבי נוסעים מן המאה ה-13 לסה"נ: "והלכתי משם בארץ הערב בשזור, וראיתי קברו של רבי שמעון השזורי" (רבי מנחם בן רבי פרץ החברוני).

כתובת והוראות הגעה

דילוג לתוכן