banner icon

מערת האישה השונמית

Line
banner icon

נַעֲשֶׂה נָּא עֲלִיַּת קִיר קְטַנָּה, וְנָשִׂים לוֹ שָׁם מִטָּה וְשֻׁלְחָן וְכִסֵּא וּמְנוֹרָה; וְהָיָה בְּבֹאוֹ אֵלֵינוּ יָסוּר שָׁמָּה

[מלכים-ב ד' י]

 

"אישה גדולה" שהתגוררה במקום ששמו שׁוּנֵם. אלישע הנביא נהג לעבור בשונם, והאישה השונמית נהגה בו מנהג הכנסת אורחים, וזכתה בזכות זו לבן.  

שמה של האישה השונמית אינו מפורש במקרא, וגם לא במדרשים. אך במדרש מפורש שהיא הייתה אחותה של אבישג השונמית, סוכנת המלך דוד (ילקוט שמעוני מלכים רכ"ח). האישה השונמית ארחה את הנביא אלישע כאשר היה מגיע לשונם, ואף בנתה לא בביתה "עליית קיר" (=חדר), כדי שיתארח שם בהגיעו לשונם. ובזכות זה נפקדה בבן.

 

בתנ"ך (מלכים-ב פרק ד') מתוארת האישה השונמית בתואר "גדולה". יש מן המפרשים שכתבו שהייתה גדולה במידות וביראת חטא (וכך תרגם יב"ע), ויש מן המפרשים שהבינו שהייתה בעלת שם ומעמד במקומה, וגם הייתה בעלת אמצעים כספיים.

 

כאשר אלישע הציע לגמול לה טובה על הכנסת האורחים שלה היא סירבה וטענה שאין לה צורך בתמורה למעשיה. אך משרתו של אלישע הפנה את תשומת ליבו לכך שאין לה בן, ואכן אלישע הבטיח לה שתלד בן אחרי שנה, וכך היה. בן זה נפטר בגיל צעיר, ואלישע התפלל על הילד והקים אותו לתחיה.

 • תיאור המקום

  "שונם" – מקום מגוריה של האישה השונמית – מזוהה כיום עם הכפר "סולם", מזרחית לעיר עפולה. במרכז הכפר ישנו קיר אבן שמזוהה עם מקום ביתה של האישה. מעבר לקיר נמצאת מערה, ועליו מוצב לוח המתאר את עיקרי סיפורה של האישה השונמית.

 • אודות האישה השונמית

  האישה השונמית הוא כינויה של אישה ששמה אינו ידוע, תושבת הכפר "שונם". היא חיה בתקופתו של הנביא אלישע, והצטיינה במידת הכנסת האורחים שלה. כאשר שמעה כי הנביא אלישע מזדמן כפעם בפעם לשונם, הפצירה בו שיתארח בביתם. בעצה אחת עם בעלה הם בנו עליית קיר קטנה וריהטו אותה בשולחן וארון וכיסא ומנורה, כדי שישמשו את "איש הא-להים" (כלומר: הנביא) בכל פעם שיבוא לשם. אלישע הכיר טובה להכנסת האורחים הנדיבה הזו, וכאשר נודע לו שאין לאשה השונמית בנים – ברך אותה בפרי בטן. האישה השונמית חששה (אולי משום שהיו לה בנים שנפטרו): "וַתֹּאמֶר: אַל אֲדֹנִי אִישׁ הָאֱ-לֹהִים, אַל תְּכַזֵּב בְּשִׁפְחָתֶךָ" (מלכים-ב ד' ט"ז) . כמה שנים אחר הולדת הבן, בעת שיצא עם אביו אל הקציר, איבד הילד את הכרתו ומת. האישה השכיבה אותו על מיטתו של הנביא אלישע באותו חדר שבו נהג להתארח, ויצאה לבקש את עזרת הנביא. בפגשה אותו זעקה אליו האישה במר לבה: "הֲשָׁאַלְתִּי בֵן מֵאֵת אֲדֹנִי? הֲלֹא אָמַרְתִּי לֹא תַשְׁלֶה אֹתִי!" (שם פסוק כ"ח). אלישע שלח תחילה את גיחזי נערו כדי שיניח את מטהו על פני הנער וכך יחיה אותו, אך פעולה זו לא הועילה. ורק כאשר הגיע אלישע עצמו למקום והתפלל לה', ואחר כך שכב על הנער כאשר פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו, וכך חימם את בשר הילד, וביצע כך פעולות שונות שבע פעמים, קם הנער לתחיה.

   

 • אירועים שנוהגים לקיים באתר

  רבים מגיעים למקום כדי להתפלל לזרע של קיימא, לא פעם בהמלצתם והנחייתם של גדולי ישראל. במקום מתקיימות לעיתים גם תפילות בקהל רב, ואזכרת שמות של זוגות המבקשים להיפקד בבנים ובבנות בזכותו של הנביא אלישע והנס של החייאת בן האישה השונמית.

דילוג לתוכן