banner icon

סליחות באתרים הקדושים

Line
banner icon
כ' אלול התשפ"ג

המרכז הארצי נערך לקליטת הציבור לסליחות באתרים הקדושים.

במהלך ימי הסליחות והימים הנוראים, ממוצאי שבת פרשת נצבים-וילך (16.9.23) ועד ערב יו"כ תשפ"ד,
האתרים קבר רחל אמנו, קבר שמואל הנביא וקבר דוד המלך יישארו פתוחים רצוף ביום ובלילה (פרט לערב שבת).

כמו כן, יתקיימו מנייני סליחות בשעת חצות ובנץ באתרים אלו, בקבר הרשב"י ובאתרים נוספים.

שיתקבלו נא תפילותיכם ותפילות כל עמ"י ברצון.

דילוג לתוכן