banner icon

סליחות באתרים הקדושים: קבר רחל אמנו, קבר שמואל הנביא וקבר דוד המלך יהיו פתוחים רצוף עד יוה"כ תשפ"ג

Line
banner icon
כ"ב אלול התשפ"ב

ציבור מתפללים יקר,
לנוחיותכם, קבר רחל אמנו, קבר שמואל הנביא וקבר דוד המלך יהיו פתוחים רצוף במהלך הלילה והיום (פרט לערב שבת) במהלך ימי הסליחות והימים הנוראים עד ערב יום כיפור תשפ"ג.

שיתקבלו נא תפילותינו ברצון…🙏

דילוג לתוכן