banner icon

מנייני סליחות בשבוע הקרוב – עשרת ימי תשובה

Line
banner icon
ד' תשרי התשפ"ב

מנייני סליחות בשבוע הקרוב יתקיימו באתרים בירושלים- קבר רחל אמנו, קבר שמואל הנביא, קבר דוד המלך וקבר שמעון הצדיק בשעה 00:30 ובשעה 4:00.
בקבר רבן גמליאל דיבנה יתקיימו מניינים בשעה 00:30.

חתימה טובה!

דילוג לתוכן