banner icon

הנחיות בעקבות מגיפת הקורונה

Line
banner icon

בהתאם להנחיות התו הסגול ניתן להתפלל בחצרות האתרים בהתקהלות עד 10 איש במקום פתוח ועד 5 איש במקום סגור, בשמירה על מרווח של 2 מטרים בין המתפללים.

במקומות שבהם ישנם קפסולות – ניתן להתכנס לפי ההוראות בכל קפסולה.

תיתכן המתנה בכניסה לאתרים.

זמן התפילה מוגבל.

נא להישמע להוראות הסדרנים

דילוג לתוכן