banner icon

הנחיות בעקבות מגיפת הקורונה

Line
banner icon

בשל הנחיות משרד הבריאות לא תתאפשר כניסת קהל לאתרים הקדושים

ניתן להתפלל בחצרות הציון בהתקהלות עד 20 איש, על פי ההנחיות, בשמירה על מרווח של 2 מטרים בין המתפללים.

במקומות שבהם ישנם קפסולות – ניתן להתכנס לפי ההוראות בכל קפסולה.

נא להשמע להוראות הסדרנים

דילוג לתוכן