banner icon

הילולת שמעון הצדיק

Line
banner icon
כ"ח תשרי התשפ"ג

הערב, אור לכ"ח בתשרי, מציינים את הילולת שמעון הצדיק.

שמעון הצדיק היה כהן גדול ומנהיג העם בימי בית שני, והינו החכם הקדום ביותר – ולמעשה גם הכהן הגדול היחיד – שדבריו מצוטטים במשנה:

"שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר: על שלושה דברים העולם עומד – על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים"…

ההילולה תחל הערב בשעה 18:00 בציון קברו שבירושלים.

ישנו מתחם חלאקה במקום.

דילוג לתוכן