banner icon

האתרים הקדושים סגורים לקהל בעקבות סגר הקורונה

Line
banner icon
י"ב תשרי התשפ"א

כל האתרים הנמצאים באחריותו של המרכז הארצי למקומות הקדושים, נסגרו לקהל הרחב עקב סגר הקורונה שאושר בממשלה.

סגירת האתרים תהיה תקפה בהתאם להנחיות הסגר ועד להודעה חדשה.

אנו קוראים לציבור להישמע להנחיות ולדאוג לבריאותו.

דילוג לתוכן