שמואל – ראש ישיבת נהרדעא והבר פלוגתא העיקרי של רב בדיוני התלמוד

דילוג לתוכן