**מבוטל** מכרז פומבי מס' 01/2023 מתן שירותי בקרה הנדסית ותקציבית בהילולת הרשב"י במירון ובמקומות נוספים

מכרז מבוטל

מכרז פומבי מס' 01/2023

עבור המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים (ע"ר)

פברואר 2023
הזמנה להציע הצעות

תאריך עדכון: 23/02/2023 מועד הגשה אחרון:

מידע נוסף

ברישום למכרז יש לצרף את המסמכים הנדרשים לטופס הרישום המצ"ב להלן ולשלוח לכתובת הדוא"ל:
[email protected]

דילוג לתוכן