banner icon

הילולת רבי ישמעאל כהן גדול תשפ"ד

Line
banner icon
כ"ד - כ"ה בסיוון

הילולת רבי ישמעאל כהן גדול תיערך השנה בימים ראשון ושני כ"ד-כ"ה בסיון (30.6.24-1.7.24) בציון קברו שבסאג'ור.

המרכז הארצי נערך לקלוט את ציבור המתפללים במהלך ההילולה.

רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה תנא ששימש בכהונה גדולה בשלהי ימי הבית השני. זכה להתגלות א-לוהית בעת שנכנס לקודש הקודשים להקטיר קטורת ביום הכיפורים. הוצא להורג בידי הרומאים יחד עם רבן שמעון בן גמליאל נשיא הסנהדרין ונמנה על עשרת הרוגי מלכות.

 

 

דילוג לתוכן