banner icon

הילולת השל"ה הקדוש

Line
banner icon
ערב ראש חודש סיוון

הילולת הש"לה הקדוש, רבי ישעיהו לוי הורוביץ, תתקיים ביום שלישי, כ"ט באייר, ערב ר"ח סיוון
בציון השל"ה הקדוש בטבריה (במתחם קבר הרמב"ם).

לפי השל"ה הקדוש, בכל שנה בחודש סיון מתחדש מתן תורה ועל כן, בערב ראש החודש, סגולה להתפלל על הצלחה בחינוך הילדים ברוחניות ובגשמיות.

תפילת השל"ה

דילוג לתוכן