banner icon
צדיק קבור בחו"ל

קבר בנימין

Line
banner icon

שָׁאוּל וִיהוֹנָתָן הַנֶּאֱהָבִים וְהַנְּעִימִים בְּחַיֵּיהֶם וּבְמוֹתָם לֹא

אחת מארבע האמהות, אחות ללאה אמנו, אשתו של יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין

רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

 • תיאור על המקום

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

 • תיאור כללי

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

 • אירועים שנהוג לקיים בקבר

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

  רחל אמנו, אחת מארבע אמהות העם היהודי, הייתה בתו של לבן, אשת יעקב אבינו ואמם של יוסף ובנימין שנולדו לאחר שנות עקרות קשות ומייסרות. רחל הייתה רועת צאן בבית אביה שבחרן. שם פגשה את יעקב אבינו, שנמלט לחרן מפני זעמו של אחיו עשיו. אהבת יעקב לרחל הביאה אותו לעבוד במשך 14 שנה בבית לבן חינם אין כסף, על מנת שיוכל לשאת את רחל לאשה. במהלך שנים אלה ניצל לבן את תמימותו של יעקב וחיתן אותו במרמה גם עם לאה, אחותה הגדולה של רחל. רחל נפטרה בעת לידת בנם השני, בנימין, ולאחריו בקבורתה באם הדרך

כתובת והוראות הגעה

מרכז הר ציון, ירושלים
 • ברכב

  בארץ ישראל, ארץ הקודש שבה לפי המסורות המקובלות על כלל העולם המונותאיסטי, מתרחשים אירועי התנ"ך, סיפורי ואף אירועים המקושרים לנביא מחמד

 • אוטובוס

  בארץ ישראל, ארץ הקודש שבה לפי המסורות המקובלות על כלל העולם המונותאיסטי, מתרחשים אירועי התנ"ך, סיפורי ואף אירועים המקושרים לנביא מחמד

 • רכבת

  בארץ ישראל, ארץ הקודש שבה לפי המסורות המקובלות על כלל העולם המונותאיסטי, מתרחשים אירועי התנ"ך, סיפורי ואף אירועים המקושרים לנביא מחמד

המשך קריאה אודות המקום

מסורת זו לא התקבלה במלואה אצל יהודים בימי התנאים, אך התחזקה ברבות הימים והפכה מקובלת מאוד. היחיד מבין פרשני ימי הביניים שהתנגד למסורת הזו היה רמב"ן, אולם גם הוא נמלך בדעתו: "ועכשיו שזכיתי ובאתי אני לירושלים שבח לאל הטוב והמיטיב, ראיתי בעיני שאין מן קבורת רחל לבית לחם אפילו מיל… .". לצידו של רמב"ן, לא מעט חוקרים סוברים כי מיקומו של הקבר נמצא דווקא בבנימין ולא ביהודה, אבל, עובדה זו לא שינתה כלל את האמונה הרווחת לגבי מיקום הקבר. עדות לכך היא המבקרים הרבים שפוקדים את הקבר מדי שנה, כאשר הביקור המוקדם ביותר שתועד במצלמה היה בערך בשנת 1859. יותר ממאה שנה לפני כן, בשנת 1170, תיעד מגלה הארצות היהודי בנימין מטודלה את מסעותיו בארץ ישראל, ובהם ביקורו בקבר רחל הומה ההאדם: "וקרוב לבית לחם כחצי מיל קבורת רחל על אם הדרך. והמצבה

דילוג לתוכן