banner icon

נוהל משפחות במירון – הילולת הרשב"י -טיוטה מעודכנת

Line
banner icon
ה' אדר התשפ"א

בכוונת המרכז הארצי לגבש נוהל להקצאת מקרקעין למשפחות המבקשות לשהות בסמוך לציון קבר הרשב"י בתקופה הסמוכה להילולת רשב"י ובמהלכה. למידע נוסף >>

דילוג לתוכן